Deutsches Seminar

Hildebrandslied

Wegen der Länge ist die Aufnahme in drei Partien unterteilt:

Sound-File V. 1-29

Ik gihôrta dhat seggen,
dhat sih urhêttun ænon muotîn,
Hiltibrant enti Hadhubrant untar heriun tuêm.
sunufatarungo: iro saro rihtun,
garutun sê iro gûdhhamun, gurtun sih iro suert ana,
helidos, ubar hringâ dô sie tô dero hiltiu ritun.
Hiltibrant gimahalta, [Heribrantes sunu,] her uuas hêrôro man,
ferahes frôtôro; her fragên gistuont
fôhêm uuortum, hwer sîn fater wâri
fireo in folche, . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . «eddo hwelîhhes cnuosles dû sîs.
ibu dû mî ênan sagês, ik mî dê ôdre uuêt,
chind, in chunincrîche: chûd ist mir al irmindeot.»
Hadubrant gimahalta, Hiltibrantes sunu:
«dat sagêtun mî ûsere liuti,
alte anti frôte, dea êrhina wârun,
dat Hiltibrant hætti mîn fater: ih heittu Hadubrant.
forn her ôstar giweit, flôh her Ôtachres nîd,
hina miti Theotrîhhe enti sînero degano filu.
her furlaet in lante luttila sitten
prût in bûre, barn unwahsan,
arbeo laosa: her raet ôstar hina.
des sîd Dêtrîhhe darbâ gistuontun
fateres mînes. dat uuas sô friuntlaos man:
her was Otachre ummet tirri,
degano dechisto miti Deotrîchhe.
her was eo folches at ente, imo was eo fehta ti leop:
chûd was her. . . chônnêm mannum.
ni wâniu ih iû lîb habbe» . . .

Sound-File V. 30-44

«wêttu irmingot, [quad Hiltibrant] obana ab hevane,
dat dû neo dana halt mit sus sippan man
dinc ni gileitôs» . . .
want her dô ar arme wuntane baugâ,
cheisuringu gitân, sô imo se der chuning gap,
Hûneo truhtîn: «dat ih dir it nû bi huldî gibu.»
Hadubrant gimahalta, Hiltibrantes sunu:
«mit gêru scal man geba infâhan
ort widar orte. . . . . . . . . . . .
dû bist dir, altêr Hûn, ummet spâhêr,
spenis mih mit dînêm wortun, wili mih dînu speru werpan.
pist alsô gialtêt man, sô dû êwîn inwit fortôs.
dat sagêtun mî sêolîdante
westar ubar wentilsêo, dat inan wîc furnam:
tôt ist Hiltibrant, Heribrantes suno.»

Sound-File V. 45-68

Hiltibrant gimahalta, Heribrantes suno:
«wela gisihu ih in dînêm hrustim,
dat dû habês hême hêrron gôten,
dat dû noh bi desemo rîche reccheo ni wurti. -
welaga nû, waltant got», quad Hiltibrant, «wêwurt skihit.
ih wallôta sumaro enti wintro sehstic ur lante,
dâr man mih eo scerita in folc sceotantero:
sô man mir at burc ênîgeru banun ni gifasta,
nû scal mih suâsat chind suertu hauwan,
bretôn mit sînu billiu, eddo ih imo ti banin werdan.
doh maht dû nû aodlîhho, ibu dir dîn ellen taoc,
in sus hêremo man hrusti giwinnan,
rauba birahanen, ibu dû dâr ênîc reht habês.» -
«der sî doh nû argôsto quad Hiltibrant ôstarliuto,
der dir nû wîges warne, nû dih es sô wel lustit,
gûdea gimeinûn: niuse dê môtti
hwerdar sih hiutu dero hregilo rûmen muotti,
erdo desero brunnôno bêdero uualtan.»
dô lêttun se ærist asckim scrîtan,
scarpên scûrim: dat in dêm sciltim stônt
dô stôptun tô samane staimbort chludun,
heuwun harmlîcco huîtte scilti,
unti im iro lintûn luttilo wurtun,
giwigan miti wâbnum . . . . . . . . . . .

Sprecher: Prof. Dr. Burghart Wachinger
Text: Althochdeutsches Lesebuch, Nr. XXVIII.